Vijeće roditelja

Predstavnici Vijeća roditelja za školsku 2014/15  godinu

 

Red.br.

Ime i prezime Predstavnik odjeljenja
1 Muamera Velić I1
2 Mukeleta Pjano I2
3 Sajma Bogdanić I3
4 Vejsil Ušanović I4
5 Muvedeta Bezdrob I5
6 Samir Čaušević II1
7 Safet Uglješa II2
8 Mediha Pojata II3
9 Asim Deljo III1
10 Hasan Tafro III2
11 Ifeta Osmanković III3
12 Alma Zatagić III4