Uprava škole

Direktor škole: Kurtović Admir

Sekretar škole: Džemidžić Nirzama

Pedagog škole: Forto Emira

Socijalni radnik: Bičević Lejla