«

jul 20

STUDIJSKA POSJETA NA TEMU “SARADNJA SA PRIVREDOM KAO DOPRINOS RAZVOJU ŠKOLA”

STUDIJSKA POSJETA NA TEMU “SARADNJA SA PRIVREDOM KAO DOPRINOS RAZVOJU ŠKOLA”

U toku je studijska posjeta u Republici Njemačkoj na temu “Saradnja sa privredom kao doprinos razvoju škola”, organizator posjete je organizacija GIZ Bosna i Hercegovona. U ovoj posjeti ispred naše škole boravi direktor naše škole gdin Kurtovič Admir i nastavnik praktične nastave gdin Ćurovac Ahmo.

U toku studijske posjete učesnici su dosada imali priliku i u narednom periodu imat će priliku posjetiti ministarstva, škole i preduzeća i slijedeća: Ministarstvo za kulturu, mlade i sport savezne pokrajine Baden-Württemberg, zatim posjeta Industrijskoj i trgovinskoj komori (IHK) u Reutlingenu, posjeta pogonu AUDI AG u Neckarsulmu
(saradnja sa privredom – modeli saradnje između škola i poduzeća kao mjesta učenja), posjeta strukovnoj školi u Kostanzi sa fokusom na saradnju sa privredom, prikaz modela saradnje između škola i poduzeća kao mjesta učenja, posjeta obrtničkoj školi ”Zeppelin-Gewerbeschule’, posjeta preduzeću koje proizvodi pomagala za nastavu i učenje Christiani, posjeta Centru za praktičnu obuku (ÜAZ), posjeta Akademiji Industrijske i trgovinske komore Schwaben u Neu-Ulmu, posjeta preduzeću za proizvodnju pomagala za nastavu i učenje FESTO, posjeta školi Heinrich Hertz u gradu Karlsruhe u vezi sa temom osiguravanja kvalitete u institucijama strukovnog obrazovanja u Njemačkoj i industrije 4.0 u strukovnom obrazovanju, posjeta Zavodu za zapošljavanje Stuttgart u vezi sa temama informacije o zanimanjima, savjetovanje za odabir zanimanja, posredovanje u zapošljavanju. Takođe potrebno je spomenuti da su u mjesecu junu u sličnoj studijskoj posjeti boravila i tri nastavnika mašinske struke naše škole.