Šta dalje?

Šta dalje?

Nakon završetka srednje škole postavlja se pitanje šta dalje?, za one koji su upisali zanimanja četvrtog stepena mimagesogu svoje školovanje nastaviti na društvenim i tehničkim fakultetima. Naša škola poslijednjih godina ima trend upisa zanimanja IV stepena i to zanimanja koja se po prvi put upisuju u BPK-a Goražde. Također naša škola u saradnji sa Zavodom za zapošljavanjem BPK-a Goražde i tripartitnim vijećem koje djeluje u okviru naše škole pokušava da upiše zanimanja koja su deficitarna. Naša škola radi i po modularnom nastavnom planu i programu (EU VET) i učenici koji steknu diplomu po ovom nastavnom planu i programu dobijaju diplomu koja je priznata u Evropi i svijetu, te mogu nesmetano nastaviti školovanje u inostranstvu.questionPic

Što se tiče zanimanja trećeg stepena također se upisuju nova zanimanja i zanimanja koja su potreba na tržištu rada. Stručna zanimanja obavljaju praksu tokom trogodišnjeg školovanja u našim dobro opremljenim radionicama sa stručnim nastavnim osobljem, te nakon školovanja odmah su spremni za rad u svojoj struci. Jedan dio praktične nastave obavlja se i u firmama na području BPK-a Goražde i na taj način učenici koji pokažu zavidno znanje i trud u firmama mogu sami sebi obezbjediti posao nakon školovanja.