Školski odbor

  1. Hodo Emina, predsjednik
  2. Zorlak Azra, član
  3. Sarvan Dževahira, član
  4. Velić Muamera, član
  5. Agović Anela, član