Sekcije

Sekcije u školskoj 2014/15. godini

 

Red.  br. SEKCIJE Broj grupa          I – IV Broj   učenika Sedmični fond sati Godišnji fond sati Broj nositelja aktivnosti
A KULTURNO-UMJETNIČKE
1   Recitatorska          
2   Dramska 1 15 1,5 52,5 2
3   Ritmička - - - - -
4   Folklorna - - - - -
B ZNANSTVENO-TEHNIČKE  I  NASTAVNE
1   Matematičari - - - - -
2   Fizičari - - - - -
3   Historičari 1 15 1,5 52,5 4
4   Saobraćajna - - - - -
5   Modelarska - - - - -
6   Spelling club 1 15 1,5 52,5 1
C SPORTSKE
1   Košarka - - - - -
2   Nogomet 1 15 1,5 52,5 2
3   Atletika - - - - -
D OSTALE
1   Ekološka 1 15 1,5 52,5 2
2   Tehničko      informatička 1 15 1,5 52,5 9
3   Krojačko    manekenska 1 15 1,5 52,5 4
4  Poduzetništvo 1 15 1,5 52,5 3