Satnica

Redovna nastava u školi je organizovana u dvije smjene.
Prva smjena sa nastavom počinje u 08:00h, a završava u 13:10h.
Druga smjena sa nastavom počinje u 13:15h, a završava u 19:10h.
U obje smjene organizirana su dežurstva nastavnika. Školski čas redovne nastave je 45 minuta, mali odmor unutar smjena je 5 minuta, a veliki odmor za učenike i nastavnike je 15 minuta.

 

 SATNICA ZVONA

I SMJENA

8:00-8:45
8:50-9:35
9:40-10:25
VELIKI ODMOR
10:45-11:30
11:35-12:20
12:25-13:10

II SMJENA

13:15-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
VELIKI ODMOR
16:45-17:30
17:35-18:20
18:25-19:10