«

»

dec 14

RADOVI NA UTOPLJAVANJU NAŠE ŠKOLE PRIVODE SE KRAJU

RADOVI NA UTOPLJAVANJU NAŠE ŠKOLE PRIVODE SE KRAJU

Nakon provedenog postupka odabira izvođača radova od strane investitora UNDP-a, dana 19.09.2016. godine započela je prva faza rekonstrukcije zgrade JU Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde. Prva faza se odnosila na zamjenu vanjske stolarije, te krova i krovne konstrukcije. Kompanija Tehnogradnja d.o.o. iz Foče kao izvođač radova je u skladu sa ugovorenim rokom izvela naprijed navedene radove.

Druga faza rekonstrukcije je započela pokretanjem postupka za izbor najpovoljnijeg izvođača za fazu utopljavanja JU Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde, te otvaranje dodatnih ulaza u istoj. Doznakom sredstava u iznosu od 50.000,00KM od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, te konačnim odabirom firme „GPD Drina“, upriličeno je svečano potpisivanje ugovora za izvođenje pomenutih radova. Ugovor su potpisali premijer Vlade BPK-a Goražde Emir Oković i direktor firme „GPD Drina“ Hajrudin Vlajčić, nakon čega se i otpočeli radovi. U toku je završna faza radova, koja se odnosi na utopljavanje frontalne strane zgrade nakon završetka radova na otvaranju novih ulaza. Očekujemo da će se radovi završiti u planiranom roku prema potpisanom ugovoru.

IMG_2379

Takođe u toku su pregovori sa organizacijom Kultur kontakt Austrija koja je u svom budžetu obezbjedila odrđeni dio sredstava za nabavku opremeza radionicu ugostiteljsko-turističke struke. Na osnovu prikupljenih ponuda od dobavljača potrebne opreme, investitor će odlučiti i odabrati opremu u skladu sa njihovim budžetom. Škola je apliciranjem na Javni poziv Federalnog ministartsva kulture i sporta, uspjela obezbjediti određeni iznos sredstava za rekonstrukciju sportih igrališta u dvorištu škole.