«

»

jun 21

NOVA SARADNJA NAŠE ŠKOLE SA ŠKOLOM IZ NJEMAČKE

NOVA SARADNJA NAŠE ŠKOLE SA ŠKOLOM IZ NJEMAČKE

Na poziv goraždanke Dine Ušanović dipl. ing. zaposlenoj u gradu Münsteru i generalnog direktora EMKE – Velbert J. Wolff delegacija Vlade BPK Goražde u sastavu ministar obrazovanja Damir Žuga i ministar finansija Nudžeim Džihanić, su zajedno sa direkorom naše škole gosp. Admirom Kurtovićem boravili u periodu od 16.06.-21.06.2017. godine u Njemačkoj. U toku ove posjete, delegacija Vlade Kantona i direktor naše škole imali su tri dana aktivnosti i sastanke, a sve sa ciljem sagledavanja i približavanja dualnog sistema obrazovanja u Njemačkoj i mogućnostima primjene istog u BPK-a Goražde. U toku boravka navedena delegacija je zajedno sa domaćinom Edinom Usanovic i Joachim Wolff najprije obišla kompaniju EMKA – Velbert, gdje su se upoznali sa sistemom rada iste kompanije i ujedno razgovarali sa vlasnikom kompanije Fridhelmom Runge o mogućim novim projektima u Gorazdu.

Drugi dan delegacija je boravila u kompaniji HSO – Herbert Schmidt koja egzistira oko 70 godina u Njemačkoj, a vodeća je firma za galvanizaciju u automobilskoj industriji u Njemačkoj i svijetu. Članovi delegacije su imali priliku da od direktorice za razvoj dipl. ing. Almedine Fetahović – Ušanović upoznaju se sa sistemom rada ove kompanije kao i realizaciju praktične nastave, odnosno isti su upoznati sa nastavnim planom i programom za Galvanizere. Takodje je razgovarano i o mogućnosti organizovanja istog zanimanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u narednom periodu.
Poslijednji dan posjete delegacija našeg kantona i direktor naše škole boravili su u cijelodnevnoj posjeti BBS – Osanabrück školi za stručna tehnička zanimanja, gdje su ih dočekali direktor škole gosp. Martin Henke, koordinator za međunarode kontakte gosp. Günter Willmann, predsjednik školskog odbora zaduženog za finansiranje školske infrastrukture gosp. Stefan Zumstrull i gosp. Matthias Pietsch, vijećnik države u školskom odboru.
Nakon upoznavanja sa radom i aktivnostima škole, dogovorene su naredne aktivnosti, koje podrazumjevaju sporazum o saradnji, razmjeni NPP, razmjeni stručnog kadra i učenika i zajedničkom apliciranju prema fondovima EU koje priprema Vlada Kantona zajedno sa školom i drugim partnerima. Škola koju smo posjetili ima 4.500 učenika, 150 nastavnika i vodeća je u regiji u tehničkim oblastima, od koje naša škola može dosta i primjeniti u praksi.
Našoj školi (JU Srednja stručna škola „Dzemal Bijedic“ Goražde) obezbjeđena je vrijedna donacija firme Trimble, uređaji za mjerenja građevinske struke, čija je uposlenica dipl. ing. Edina Ušanović, koja u gradu Münster jos uvijek vozi auto sa oznakom GŽ na registraciji.