Nastavnici

NASTAVNICI U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI

 1. Begović Safet, profesor ekonomske grupe predmeta,
 2. Sarvan Dževahira, profesor bosanskog jezika i književnosti,
 3. Jovičić Dragica, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja,
 4. Pašović Miralem, profesor mašinske grupe predmeta,
 5. Kunovac Saudin, profesor mašinske grupe predmeta,
 6. Pašić Alma, profesor engleskog jezika,
 7. Mehić Sedin, profesor matematike,
 8. Pašović Mubera, profesor demokratije i ljudskih prava,
 9. Kadić Lejla, koordinator praktične nastave,
 10. Alibašić Dževad, nastavnik stručno teorijske nastave tekstilne struke,
 11. Ćurovac Ahmo, nastavnik praktične nastave mašinske struke,
 12. Lepenica Aziz, nastavnik praktične nastave mašinske struke,
 13. Muhović Džemail, nastavnik praktične nastave građevinske struke,
 14. Fočić Bahrija, nastavnik praktične nastave tekstilne struke,
 15. Bogunić Refija, nastavnik praktične nastave zanimanje frizeri,
 16. Omanović Feriz, nastavnik praktične nastave zanimanje zavarivač,
 17. Papračanin Aziz, nastavnik praktične nastave mašinske struke,
 18. Krakonja Mehmed, nastavnik praktične nastave mašinske struke,
 19. Herenda-Baljić Jasmina, profesor hemije,
 20. Makota Sabina, profesor ekonomske grupe predmeta,
 21. Đaković Džahida, nastavnik praktične nastave tekstilne struke,
 22. Hadžimusić Sedin, profesor historije,
 23. Halilagić Safet, nastavni stručno teorijske nastave ugostiteljske struke,
 24. Živojević Amela, profesor ekonomske grupe predmeta,
 25. Gušo Irma, profesor estetike,
 26. Smailhodžić Emina, profesor ekonomske grupe predmeta,
 27. Borovina Anida, profesor prava,
 28. Isanović Anela, profesor ekonomske grupe predmeta,
 29. Pejović Mišo, profesor informatike,
 30. Kruško Hadisa, profesor hemijske grupe predmeta,
 31. Džemidžić Ermin, nastavnik praktične nastave tekstilne struke,
 32. Iković Admir, profesor vjeronauke.