«

»

dec 04

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA “DŽEMAL BIJEDIĆ” GORAŽDE DOBILA PRIZNANJE “ŠAMPION VOLONTERIZMA”

NAŠA ŠKOLA DOBILA PRIZNANJE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU “IZAZOV: IZABERI ZADATAK BUDI PROMJENA”

10822652_10205678712066169_1656644216_nNaša škola u 2015. godini uzela je aktivno učešće u kampanji “Izazov: Izaberi zadatak, budi promjena” čijije osnovni cilj je bio potaknuti građane Bosne i Hercegovine, a posebno mlade, da se angažuju na projektima u zajednici tako što će donirati svoje vrijeme, resurse i znanje radi ostvarivanja pozitivnih promjena u svojim zajednicama.

Škola je u toku 2015. godine imala niz aktivnosti koje su bile vezane za lokalnu zajednicu. Učenici škole zajedno sa profesorima praktične nastave su u 2015. godini realizovali niz projekata od interesa za lokalnu zajednicu, a neke od tih projekata su kandidirali za kampanju “Izazov: Izaberi zadatak, budi promjena”. Škola je učestvovala sa ukupno sedam projekata u toku 2015. godine, a za neke je dobila i posebne pohvale. Naravno tu su projekti kao što je uređenje izletišta Rorovi, mosta ispod mosta, izrada replike ratne centrale, te prilaznih rampi za osobe sa invaliditetom, takođe niz humanitarnih akcija koje su održane u saradnji sa Vijećem učenika škole.

Tako je škola dobila poziv za učešće na polugodišnjoj proslavi na kojoj je dodijeljeno priznanje za učešće, a drugo priznanje pod nazivom “Šampion volonterstva” našoj školi dodijeljeno je na završnoj proslavi koja je održana u novembru mjesecu 2015. godine.

Čestitamo svim učenicima i nastavnicima na učešću.Picture 1100