Historijat škole

HISTORIJAT ŠKOLE

JU Srednja stručna škola “Džemal Bijedić” Goražde u svojoj dugoj historiji počinje sa radom školske 1948/1949. godine pod nazivom “ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI”, mješovitog smjera koju je osnovao tadašnji Srez – Goražde.

Prva generacija 10811878_10205678673025193_601025340_nsvršenih učenika je završila 1950./1951. Završni ispit su polagali u vremenu od  11.06.1951. do 15.06.1951. godine. Upravnik škole  je bio Dimač Ernest. Tada je škola obrazovala učenike za sledeća zanimanja: obućar, šnajder, sajdžija, frizer, moler, bravar, limar i sl. Praktična nastava se izvodila u preduzećima, zanatskim zadrugama i kod privatnih poslodavaca.

Donošenjem Zakona o Srednjem usmjerenom obrazovanju, formira se Radna Organizacija za usmjereno obrazovanje i  vaspitasnje  ”Džemal Bijedić” Goražde tako da školske 1980./1981. školske ulazi u sastav RO sa nazivom OOUR – “Škola za praktičnu obuku” gdje se izvršavaju zanimanja: bravar, mehaničar mašina alatljika, vozač lahkih motornih vozila, automehaničar, autolimar, kuhar, konobar, zavarivač , metalostrugar. Praktična nastava se izvodila u školskim radionicama i RO, kao i kod privatnih poslodavaca.

Sa daljim reformama na obrazovanju dolazi do ukidanja Zakona o srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju. 1990. godine donosi se novi Zakon o srednjoj školi i po tom zakonu škola je promijenila naziv u “Elektrometalsku školu” gdje obrazuje učenike za zanimanje trećeg i četvrtog stepena složenosti, odnosno pored kvalifikovanih radnika obrazuje mašinske tehničare i elektromehaničare. Ovakav status škola je zadržala do 1992. godine.

Škola je radila i u ratnim uslovima i po završetku rata 10.06.1997. godine dobija naziv Javna Ustanova Srednja stručna škola “Džemal Bijedić” Goražde. Osnivač škole je BPK. Pod tim nazivom je upisana u Sudski registar kantonalnog suda u Goraždu. Škola je u toku svog postojanja zadržala kontinuitet u obrazovanju kvalifikovanih radnika različitih struka, a također je obrazovala i VKR u trajanju od 2 godine za zanimanja koja je škola imala za redovne učenike.