Monthly Archive: Decembar 2015

dec 04

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA “DŽEMAL BIJEDIĆ” GORAŽDE DOBILA PRIZNANJE “ŠAMPION VOLONTERIZMA”

NAŠA ŠKOLA DOBILA PRIZNANJE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU “IZAZOV: IZABERI ZADATAK BUDI PROMJENA” Naša škola u 2015. godini uzela je aktivno učešće u kampanji “Izazov: Izaberi zadatak, budi promjena” čijije osnovni cilj je bio potaknuti građane Bosne i Hercegovine, a posebno mlade, da se angažuju na projektima u zajednici tako što će donirati svoje vrijeme, resurse …

Continue reading »